TRIGEN – Ozonowanie

Ozonowanie

Ozon jest odmianą tlenu składającą się z trójatomowych cząsteczek. Występuje naturalnie w atmosferze, powstaje pod działaniem promieni UV, w wyniku reakcji tlenku azotu z lotnymi związkami organicznymi a także podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest gazem niebieskim, cięższym od powietrza. Posiada silne właściwości utleniające, przy czym jest gazem nietrwałym. Te dwie cechy nadają mu pożądane właściwości dezynfekujące, znacząco przewyższające zalety chloru [około 50 razy skuteczniejszy i 3000 razy szybszy od chloru]. Ozon usuwa nieprzyjemne zapachy doprowadzając do rozpadu wiązań cząsteczkowych odoru, zaś dezynfekuje utleniając makromolekuły w komórkach patogenów m.in. kwasy tłuszczowe, białka, DNA/RNA. Pozostałości usuwanych zanieczyszczeń są biodegradowalne i nietoksyczne, zaś sam ozon ulega rozpadowi do tlenu dwuatomowego oraz cząsteczkowego, tym samym czyniąc go ekologicznym sposobem dezynfekcji oraz dezodoryzacji. Gaz ten skutecznie niszczy m.in. wirusy, bakterie wraz z zarodnikami przetrwalnikowymi, pierwotniaki, grzyby i ich zarodniki, mykotoksyny, alergeny oraz roztocza. Neutralizuje takie zapachy jak dym papierosowy, spalenizna, zgnilizna, mocz, pot, a także usuwa zastosowany produkt biobójczy oraz jego pozostałości z rozkładu po wykonaniu skutecznego zabiegu [np. dezynsekcji]. Ponadto likwiduje woń farb malarskich, obić tapicerskich oraz nowych mebli.